Ullandhaug Invest er et investeringsselskap

som viderefører virksomheten i Stavanger kneippbrødfabrik as.